Polisi Privasi

Dengan mengguna perkhidmatan laman web ini, kami akan memproses dan menyimpan data peribadi anda. Ini akan dikendali seperti berikut:

Penggunaan umum laman web

Semasa penggunaan umum laman web kami, data akan dipindah ke pelayan secepat mungkin. Data ini termasuk:

  • Tarikh dan masa akses.
  • Alamat IP komputer anda.
  • Nama pengehos komputer anda.
  • Jika laman web diakses melalui pautan, name laman web dari mana laman web kami diakses.
  • Halaman sub di laman web kami yang anda lawat.
  • Volume data yang dipindahkan.
  • Mesej makluman hasil carian.
  • Maklumat tentang jenis dan versi pelayar yang diguna.
  • Sistem operasi.

Ini ialah keperluan teknikal untuk membenarkan operasi laman web dan menyesuaikan laman web dengan paparan yang betul untuk jenis peranti yang digunakan dan diliputi oleh artikel 6 perenggan. 1 b) GDPR. Data akan disimpan untuk tempoh 10 hari untuk membenarkan kami membetulkan ralat atau, jika perlu, untuk mengesan serangan siber. Ini dibenarkan di bawah artikel 6 perenggan. 1 f) GDPR.

Penggunaan borang hubungan kami

Jika anda guna borang hubungan kami untuk berhubung dengan kami, semua maklumat peribadi yang anda masukkan dalam borang ini akan dihantar kepada kami melalui e-mel dan disimpan dalam sistem kami untuk tempoh hubungan perniagaan kami dan untuk tempoh pengekalan undang-undang selama 10 tahun untuk rujukan perniagaan. Dengan menggunakan borang hubungan kami, anda bersetuju bahawa data anda boleh disimpan, dengan itu operasi penyimpanan dibenarkan dalam artikel 6 perenggan. 1 a) GDPR serta untuk tempoh tempoh pengekalan oleh artikel 6 perenggan. 1 c) GDPR. Jika anda tidak setuju untuk beri kami kebenaran untuk simpan data peribadi anda, kami tidak boleh menghubungi anda.

Penggunaan senarai siaran akhbar

Jika anda melanggan senarai siaran akhbar kami guna borang hubungan, kami akan simpan semua data peribadi yang anda masukkan dalam borang. Kami akan simpan data peribadi anda selagi anda tidak membantah langkah ini, dengan ini kami boleh hantar semua siaran akhbar kepada anda pada masa hadapan. Dengan menggunakan senarai siaran akhbar kami, anda bersetuju bahawa data anda boleh disimpan, dengan itu operasi penyimpanan dibenarkan dalam artikel 6 perenggan. 1 a) GDPR serta untuk tempoh tempoh pengekalan oleh artikel 6 perenggan. 1 c) GDPR. Jika anda tidak setuju untuk beri kami kebenaran untuk simpan data peribadi anda, kami tidak boleh memasukkan anda dalam senarai siaran akhbar.

Penghantaran kepada pihak berkuasa negeri

Atas kewajiban untuk patuh pada undang-undang berkanun atau untuk melaksanakan, mempertahankan atau menjalankan tuntutan undang-undang kami sendiri, kami mungkin akan hantar data peribadi anda kepada pihak berkuasa negeri, termasuk agensi penguatkuasaan undang-undang. Ini dibenarkan oleh artikel. 6 perenggan. 1 c) dan artikel 6 perenggan. 1 f) GDPR.

Hak

Selaras dengan GDPR, anda mempunyai hak untuk dapatkan maklumat tentang data anda yang kami simpan. Anda juga mempunyai hak untuk membetulkan atau melengkapkan data yang salah. Anda juga mempunyai hak untuk pindah data tersebut.
Selaras dengan GDPR, anda mempunyai hak untuk membantah simpanan data, sekat atau minta kami untuk padamkan data ini. Dalam konteks penggunaan halaman web kami, kami akan yanya anda, jika anda ingin buat sedemikian, sila jangan guna borang hubungan kami, kerana borang hubungan tidak dapat berfungsi tanpa penyimpanan dan penghantaran data peribadi.
Jika anda ingin menggunakan mana-mana hak ini, sila hubungi pegawai perlindungan data kami.
Jika anda membatalkan persetujuan anda pada masa depan, kami tidak dapat menghubungi anda dan menawarkan perkhidmatan kami kepada anda sehingga anda beri kebenaran kepada kami untuk simpan data anda semula.

Sesuai dengan artikel. 77 perenggan. 1 GDPR, anda mempunyai hak untuk mengadu kepada pihak berkuasa penyeliaan data pilihan anda jika integriti data anda telah tergugat.

Pegawai perlindungan data

Untuk semua topik berkenaan perlindungan data, sila hubungi:

Steffen Ostrowski
Tel. +49 211 416633 – 29
s.ostrowski@allmediadesk.com