Πολιτική Απορρήτου

Με τη χρήση αυτής της ιστοσελίδας, επεξεργαζόμαστε και αποθηκεύουμε προσωπικά δεδομένα. Αυτό γίνεται με τον εξής τρόπο:

Γενική χρήση ιστοσελίδας

Κατά τη γενική χρήση της ιστοσελίδας μας, τα δεδομένα μεταφέρονται αμέσως στον διακομιστή. Αυτά τα δεδομένα είναι:

  • Ημερομηνία και ώρα πρόσβασης.
  • Διεύθυνση IP του υπολογιστή σας.
  • Όνομα κεντρικού υπολογιστή.
  • Εάν η πρόσβαση στην ιστοσελίδα πραγματοποιείται μέσω συνδέσμου, η ιστοσελίδα από την οποία έγινε πρόσβαση στην ιστοσελίδα μας.
  • Υποσελίδες που επισκεφθήκατε στην ιστοσελίδα μας.
  • Μεταφερόμενος όγκος δεδομένων.
  • Αποστολή μηνύματος εφόσον η ανάκτηση ήταν επιτυχής.
  • Πληροφορίες σχετικά με τον τύπο και την έκδοση του προγράμματος περιήγησης που χρησιμοποιείται.
  • Λειτουργικό σύστημα.

Αυτό είναι τεχνικά απαραίτητο για να ενεργοποιηθεί η λειτουργία της ιστοσελίδας και να προσαρμοστεί για σωστή εμφάνιση στη συσκευή που χρησιμοποιείται και καλύπτεται από το άρθ. 6 παρ. 1 β) ΓΚΠΔ. Τα δεδομένα αποθηκεύονται για μία περίοδο 10 ημερών για να μπορέσουμε να διορθώσουμε σφάλματα ή, εάν είναι απαραίτητο, να εντοπίσουμε επιθέσεις στον κυβερνοχώρο. Αυτό επιτρέπεται σύμφωνα με το άρθ. 6 παρ. 1 στ) ΓΚΠΔ.

Χρήση της φόρμας επικοινωνίας μας

Εάν χρησιμοποιήσετε τη φόρμα επικοινωνίας για να έρθετε σε επαφή μαζί μας, όλα τα προσωπικά στοιχεία που εισάγετε στη φόρμα θα μας σταλούν μέσω e-mail και θα διατηρηθούν από εμάς κατά τη διάρκεια της επιχειρηματικής μας σχέσης και για την νόμιμη περίοδο διατήρησης των 10 ετών, για επαγγελματική αλληλογραφία. Χρησιμοποιώντας τη φόρμα επικοινωνίας συμφωνείτε με τη δυνατότητα αποθήκευσης των δεδομένων σας, επομένως η αποθήκευση επιτρέπεται σύμφωνα με το άρθ. 6 παρ. 1 α) ΓΚΠΔ καθώς και για τη διάρκεια της περιόδου διατήρησης, σύμφωνα με το άρθ. 6 παρ. 1 γ) ΓΚΠΔ. Εάν δεν μας δώσετε την άδεια να αποθηκεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, δεν μπορούμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Χρήση της λίστας διανομής δελτίου τύπου

Εάν εγγραφείτε στη λίστα διανομής του δελτίου τύπου μας μέσω της φόρμας επικοινωνίας, θα αποθηκεύσουμε όλα τα προσωπικά δεδομένα που εισάγατε στη φόρμα. Θα αποθηκεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα εφόσον δεν έχετε αντίρρηση σε αυτό, ώστε να μπορούμε να σας στέλνουμε όλα τα δελτία τύπου στο μέλλον. Χρησιμοποιώντας την λίστα διανομής μας, συμφωνείτε με τη δυνατότητα αποθήκευσης των δεδομένων σας, επομένως η αποθήκευση επιτρέπεται από το άρθ. 6 παρ. 1 α) ΓΚΠΔ καθώς και για τη διάρκεια της περιόδου διατήρησης που ορίζει το άρθ. 6 παρ. 1 γ) ΓΚΠΔ. Εάν δεν μας δώσετε την άδεια να αποθηκεύσουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, δεν μπορούμε να σας συμπεριλάβουμε στην λίστα διανομής του δελτίου τύπου μας.

Διαβίβαση στις κρατικές αρχές

Εάν είναι απαραίτητο να εκπληρώσουμε μια νομική ή θεσμική υποχρέωση ή να ασκήσουμε, να υπερασπιστούμε ή να διεκδικήσουμε τις δικές μας νομικές αξιώσεις, διαβιβάζουμε προσωπικά δεδομένα στις κρατικές αρχές, συμπεριλαμβανομένων των υπηρεσιών επιβολής του νόμου. Αυτό επιτρέπεται από το άρθ. 6 παρ. 1 γ) και Άρθ. 6 παρ. 1 στ) ΓΚΠΔ.

Δικαιώματα

Σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ, έχετε το δικαίωμα ενημέρωσης σχετικά με τα δεδομένα που αποθηκεύουμε για εσάς. Έχετε επίσης το δικαίωμα να διορθώσετε ή να συμπληρώσετε λανθασμένα δεδομένα. Έχετε επίσης το δικαίωμα να μεταφέρετε δεδομένα.

Σύμφωνα με τον ΓΚΠΔ, έχετε το δικαίωμα να διαφωνήσετε με την αποθήκευση των δεδομένων, να την περιορίσετε ή να ζητήσετε τη διαγραφή των δεδομένων σας. Στα πλαίσια της χρήσης της ιστοσελίδας μας, σας παρακαλούμε, εάν αυτή είναι η επιθυμία σας, να μη χρησιμοποιήσετε τις φόρμες επικοινωνίας μας, καθώς η χρήση τους δεν είναι δυνατή χωρίς την αποθήκευση και μετάδοση προσωπικών δεδομένων.

Εάν επιθυμείτε να κάνετε χρήση οποιουδήποτε από αυτά τα δικαιώματα, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο προστασίας δεδομένων μας.

Εάν ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας σε μεταγενέστερη ημερομηνία, δε θα μπορούμε πλέον να επικοινωνήσουμε μαζί σας και να προσφέρουμε τις υπηρεσίες μας, μέχρι να μας επιτρέψετε να αποθηκεύσουμε ξανά τα δεδομένα σας.

Σύμφωνα με το άρθ. 77 παρ. 1 ΓΚΠΔ, έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε καταγγελία στις εποπτικές αρχές δεδομένων της επιλογής σας, εάν πιστεύετε ότι η προστασία των δεδομένων σας έχει παραβιαστεί.

Υπεύθυνος προστασίας δεδομένων

Για όλα τα θέματα που αφορούν την προστασία δεδομένων, επικοινωνήστε με:

Steffen Ostrowski
Tel. +49 211 416633 – 29
s.ostrowski@allmediadesk.com