Η AllMediaDesk παρέχει στο συνεργάτη δεδομένων της μια ειδικά ανεπτυγμένη τεχνολογία για την κατασκευή μιας πλατφόρμας διαχείρισης δεδομένων, η οποία συνδυάζει μεγάλο αριθμό δεδομένων, τα οργανώνει και μπορεί να τα αντιστοιχίσει σε χρήστες, ακόμα και χωρίς τη χρήση cookies.

Παράδειγμα: Η διαφήμιση πρέπει να παραδίδεται σε χρήστες με υψηλά εισοδήματα. Το λογισμικό συνδυάζει τα δεδομένα ως εξής:
 • Ο χρήστης ακούει μέσω iPhone
  Ο χρήστης ακούει μέσω iPhone

  Με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα, είναι γνωστό ότι οι χρήστες iPhone έχουν υψηλότερο εισόδημα από τους χρήστες Android.

 • Ο χρήστης μένει στο Bevely Hills
  Ο χρήστης μένει στο Bevely Hills

  Από επίσημα δεδομένα είναι γνωστό ότι το μέσο εισόδημα στο Bevely Hills είναι αρκετά υψηλότερο από τον μέσο όρο των ΗΠΑ.

  Αυτό αυξάνει την πιθανότητα ο ακροατής να έχει υψηλό εισόδημα.

 • Ο χρήστης ακούει σταθμό με κλασική μουσική.
  Ο χρήστης ακούει σταθμό με κλασική μουσική.

  Όπως έχει φανεί από μελέτες, οι ακροατές κλασικής μουσικής έχουν αρκετά υψηλότερο εισόδημα από τον συνολικό πληθυσμό.

  Άρα αυξάνεται και πάλι η πιθανότητα ο ακροατής να έχει υψηλό εισόδημα.

 • Συνεπώς η συνάθροιση όλων αυτών των διαφορετικών χαρακτηριστικών μας καθιστούν προφανές ότι ο χρήστης έχει υψηλό εισόδημα. Επομένως η διαφήμιση παραδίδεται σε αυτόν τον χρήστη.

 Στόχευση για ολόκληρο το απόθεμα

Στόχευση για ολόκληρο το απόθεμα

Ιδιαίτερα στον τομέα του διαδικτυακού ήχου, οι ακροατές σε μεγάλο βαθμό χρησιμοποιούν συσκευές ή λογισμικά, τα οποία δεν μπορούν να δεχθούν cookies. Η δυνατότητα στόχευσης χωρίς cookies επιτρέπει στόχευση για ολόκληρο το απόθεμα, άρα διατίθεται σημαντικά μεγαλύτερος αριθμός προβολών διαφημίσεων για πωλήσεις.

Συμβατότητα με GDRP

Συμβατότητα με GDRP

Η στόχευση λειτουργεί πλήρως χωρίς προσωπικά δεδομένα, καθώς άλλα χαρακτηριστικά δεδομένων, όπως για παράδειγμα η μουσική προτίμηση του χρήστη, χρησιμοποιούνται για τη σύνδεση σημείων και δεδομένων. Συνεπώς η τεχνολογία μας πληροί όλες τις απαιτήσεις GDPR και είναι ασφαλής σε ένα μέλλον με cookies τρίτων μερών.

Ενδιαφέρεστε για τις δυνατότητες στόχευσης χωρίς cookies;

Επικοινωνήστε