Απόδειξη επιτυχίας γραμμικών μέσων

Απόδειξη επιτυχίας γραμμικών μέσων

Δεδομένου ότι δεν υπάρχουν μέσα παρακολούθησης αλληλεπιδράσεων με τις διαφημίσεις στα εκτός σύνδεσης πολυμέσα, όπως συμβαίνει με τις διαδικτυακές διαφημίσεις, είναι δύσκολο για τα παραδοσιακά μέσα να παρέχουν άμεσα αποδεικτικά αποτελεσματικότητας. Η AllMediaDesk έχει αναπτύξει ολοκληρωμένες αναλυτικές μεθόδους για τον εντοπισμό της συσχέτισης μεταξύ της μετάδοσης ενός σποτ σε γραμμικά μέσα και της επίδρασής του για το διαφημιστή.

Βελτιστοποίηση για την εξασφάλιση της μέγιστης επιτυχίας

Βελτιστοποίηση για την εξασφάλιση της μέγιστης επιτυχίας

Η ειδικά αναπτυγμένη τεχνητή νοημοσύνη της AllMediaDesk μπορεί να λαμβάνει υπόψη μετρήσιμα αποτελέσματα συγκεκριμένων καναλιών μέσων και τοποθετήσεων σε μεταβλητές, όπως είναι η επισκεψιμότητα καταστήματος/ιστοσελίδας ή τα στοιχεία πωλήσεων κατά τη διάρκεια μιας καμπάνιας. Δε χρειάζεται λοιπόν να βασίζεστε σε KPI πολυμέσων που προκύπτουν μόνο από μελέτες προσέγγισης χρηστών, αλλά μπορείτε να βελτιστοποιήσετε την καμπάνια σας με βάση τον στόχο, για παράδειγμα, της μέγιστης επισκεψιμότητας στην επιχείρησή σας.

Αλλαγή σχεδίου σε πραγματικό χρόνο

Αλλαγή σχεδίου σε πραγματικό χρόνο

Το λογισμικό της AllMediaDesk επιτρέπει τον επαναπρογραμματισμό των καμπανιών αυτόματα κατά τη διάρκεια της περιόδου της καμπάνιας, για άμεση αντίδραση σε νέα δεδομένα απόδοσης και διασφάλισης της καλύτερη αποδοτικότητας.

Ιστορίες επιτυχίας των πελατών μας

image

Ως κατασκευαστής στρωμάτων που πουλάει τα προϊόντα κυρίως μέσω διαδικτύου, είναι σημαντικό για την Emma να έχει άμεσα, μετρήσιμα δεδομένα, σχετικά με τα αποτελέσματα πωλήσεων από τις καμπάνιες της. Η AllMediaDesk υλοποίησε μια καμπάνια απόδοσης σε γραμμικό ραδιόφωνο για τον πελάτη, η οποία αύξησε τις πωλήσεις κατά 11%.

Σας ενδιαφέρει να βελτιστοποιήσετε την απόδοση της καμπάνιας σας;

Επικοινωνήστε μαζί μας τώρα