Polityka Prywatności

Przy pomocy niniejszej strony internetowej przetwarzamy i przechowujemy dane osobowe. Dokonujemy tego w sposób następujący:

Ogólne korzystanie ze strony

W trakcie ogólnego korzystania ze strony dane są natychmiastowo przesyłane na serwer. Dane te obejmują:

  • Data i czas dostępu.
  • Adres IP Twojego komputer.
  • Nazwa hosta Twojego komputera.
  • Jeśli stronę odwiedzono za pośrednictwem odnośnika, strona z której odwiedzono naszą stronę.
  • Otwarte podstrony naszej strony internetowej.
  • Ilość przesłanych danych.
  • Wiadomość, czy pobieranie przebiegło pomyślnie.
  • Informacje na temat typu przeglądarki i używanej wersji.
  • System operacyjny.

Jest to technicznie niezbędne, aby umożliwić pracę strony internetowej oraz dostosować stronę do prawidłowego wyświetlania na wykorzystywanym urządzeniu, zgodnie z art. 6 par. 1 b) RODO. Dane przechowywane są przez okres 10 dni, aby umożliwić nam korektę błędów lub, jeśli to konieczne, do śledzenia cyberataków. Jest to dozwolone zgodnie z art. 6 par. 1 f) RODO.

Korzystanie z naszego formularza kontaktowego

Jeśli korzystasz z naszego formularza kontaktowego w celu skontaktowania się z nami, wszelkie dane osobowe wprowadzone przez Ciebie w owym formularzu zostaną przesłane do nas pocztą e-mail i przechowywane przez nas przez okres trwania naszej relacji biznesowej oraz przez okres ustawowego obowiązku przechowywania danych wynoszącego 10 lat w przypadku korespondencji biznesowej. Korzystając z naszego formularza kontaktowego wyrażasz zgodę na przechowywanie Twoich danych, tym samym przechowywanie jest dozwolone zgodnie z art. 6 par. 1 a) RODO, a także na czas trwania okresu przechowywania zgodnie z art. 6 par. 1 c) RODO. Jeśli nie udzielisz nam zgody na przechowywanie Twoich danych osobowych, nie możemy się z Tobą skontaktować.

Korzystanie z listy mailingowej

Jeśli subskrybujesz naszą listę mailingową przy pomocy formularza kontaktowego, zapiszemy wszystkie dane osobowe wprowadzone przez Ciebie w formularzu. Twoje dane osobowe będziemy przechowywać tak długo, jak długo nie wyrażasz wobec tego sprzeciwu, abyśmy mogli przesyłać Ci wszelkie komunikaty prasowe w przyszłości. Korzystając z naszej listy mailingowej wyrażasz zgodę na przechowywanie Twoich danych, tym samym przechowywanie jest dozwolone zgodnie z art. 6 par. 1 a) RODO, a także na czas trwania okresu przechowywania zgodnie z art. 6 par. 1 c) RODO. Jeśli nie udzielisz nam pozwolenia na przechowywanie Twoich danych osobowych, nie możemy uwzględnić Cię na liście mailingowej.

Przekazanie władzom państwowym

Jeśli wymaga tego wypełnienie zobowiązań prawnych lub ustawowych bądź w celu egzekwowania, obrony lub dochodzenia naszych własnych roszczeń prawnych, będziemy przekazywać dane osobowe władzom państwowym, w tym organom ścigania. Jest to dozwolone zgodnie z art. 6 par. 1 c) oraz art. 6 par. 1 f) RODO.

Prawa

Zgodnie z RODO, masz prawo do informacji dotyczących danych przechowywanych na Twój temat. Masz również prawo do korekty lub uzupełnienia nieprawidłowych danych. Masz również prawo do przeniesienia danych.

Zgodnie z RODO, masz prawo do sprzeciwu wobec przechowywania danych, do ograniczenia oraz do zażądania usunięcia przez nas owych danych. W kontekście korzystania z naszej strony web prosimy Cię, jeśli tego sobie życzysz, aby nie korzystać z naszych formularzy kontaktowych, gdyż korzystanie z nich nie jest możliwe bez przechowywania i transmisji danych osobowych.

Jeśli pragniesz skorzystać z któregokolwiek z owych praw, prosimy o kontakt z naszym inspektorem ochrony danych.

Jeśli wycofasz swoją zgodę w późniejszym terminie, nie będzie już możliwe skontaktowanie się przez nas z Tobą oraz zaoferowanie naszych usług, dopóki nie pozwolisz nam ponownie przechowywać swoich danych.

Zgodnie z art. 77 par. 1 RODO, masz prawo złożyć skargę do wybranych organów ochrony danych osobowych, jeśli uważają one, że naruszono ochronę danych.

Inspektor ochrony danych

W sprawie wszelkich zagadnień dotyczących ochrony danych, prosimy o kontakt pod adresem:

Steffen Ostrowski
Tel. +49 211 416633 – 29
s.ostrowski@allmediadesk.com