Peraturan fleksibel meminimumkan kerja manual

Peraturan fleksibel meminimumkan kerja manual

Im Gegensatz zu den meisten anderen Software-Produkten am Markt, erlaubt die Lösung von AllMediaDesk die Aufstellung von flexiblen Regeln, die beschreiben, wie ein Werbeblock optimal aufgebaut sein soll. Anstelle für Spots, die zum Beispiel wegen eineTidak seperti kebanyakan perisian lain di pasaran, perisian AllMediaDesk membenarkan penciptaan peraturan fleksibel yang terangkan kaedah penstrukturan blok pengiklanan secara optimum. Dari cari penyelesaian manual untuk titik yang tidak patuh peraturan, contohnya atas sebab pertembungan persaingan, perisian akan cari penyelesaian automatik yang sesuai. Ini benarkan anda memaksimumkan peluang jualan dengan mengelakkan keperluan untuk tolak sebarang kempen, pada masa yang sama anda masih menyampaikan blok pengiklanan yang direka dengan baik.

Penggunaan inventori pengiklanan terhad dengan optimum

Penggunaan inventori pengiklanan terhad dengan optimum

Inventori pengiklanan biasa terhad, tapi pada sesetengah bulan, permintaan boleh melebihi bekalan. Apabila menggunakan penyelesaian penjadualan kami dengan platform kami untuk agensi dan pengiklan, masalah tempahan hari dan inventori terhad boleh dielakkan dalam proses perancangan. Tambahan pula, jika pengiklan bersetuju, penyelesaian AllMediaDesk ada fungsi tempahan semula automatik titik untuk menggunakan masa siaran yang tersedia dengan lebih berkesan dan menjana lebih banyak inventori untuk jualan.

 Pelaksaan objektif kempen secara automatik

Pelaksaan objektif kempen secara automatik

Dalam situasi di mana angka jangkauan berubah semasa kempen, contohnya, atas sebab penerbitan harian data seperti yang biasa di bidang TV, perisian inovatif kami ada fungsi tempahan semula kempen secara automatik. Ini bermakna sasaran yang dipersetujui dengan pelanggan, seperti GRP atau TRP tertentu, dicapai tanpa keperluan pelarasan manual.

Haben Sie Interesse, Ihre Dispositionsprozesse zu automatisieren?

Jetzt Kontakt aufnehmen