เรียนรู้เพิ่มเติ
มเกี่ยวกับเรา

AllMediaDesk คือบริษัทไอทีระดับโลกที่ทำงานในด้านสื่อและอุตสาหกรรมโฆษณา AllMediaDesk บริหารแพลตฟอร์มที่นักโฆษณาและเอเจนซี่สามารถใช้สร้างแผนการและจองแคมเปญในช่องทางสื่อต่าง ๆ ได้โดยอัตโนมัติเพียงแค่กดปุ่ม เรายังสนับสนุนบริษัทสื่อด้วยเทคโนโลยีที่เปลี่ยนกระบวนการขายและการสร้างช่วงพักโฆษณาให้เป็นกระบวนการอัตโนมัติอีกด้วย ช่วยให้บริษัทเหล่านี้สามารถบริหารพื้นที่โฆษณาของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

เรียนรู้เพิ่มเติ
มเกี่ยวกับเรา

AllMediaDesk คือบริษัทไอทีระดับโลกที่ทำงานในด้านสื่อและอุตสาหกรรมโฆษณา AllMediaDesk บริหารแพลตฟอร์มที่นักโฆษณาและเอเจนซี่สามารถใช้สร้างแผนการและจองแคมเปญในช่องทางสื่อต่าง ๆ ได้โดยอัตโนมัติเพียงแค่กดปุ่ม เรายังสนับสนุนบริษัทสื่อด้วยเทคโนโลยีที่เปลี่ยนกระบวนการขายและการสร้างช่วงพักโฆษณาให้เป็นกระบวนการอัตโนมัติอีกด้วย ช่วยให้บริษัทเหล่านี้สามารถบริหารพื้นที่โฆษณาของตนได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

วิสัยทัศน์ของเรา

Building and operating the world’s leading technical platform enabling media groups, agencies and advertisers to easily and fully automate the planning, booking and scheduling process for media campaigns in all environments.

ขับเคลื่อนนวัตกรรม / ประวัติบริษัท

AllMediaDesk ถูกก่อตั้งขึ้นในปี 2014 เป็นบริษัทที่แยกตัวออกมาจากแผนกเทคโนโลยีของเซลส์เฮาส์ audimark บริษัทเราได้ทำการพัฒนาและผลิตนวัตกรรมจำนวนมากออกมาอย่างต่อเนื่องนับตั้งแต่การก่อตั้ง

audio CC to AllMediaDesk
audio CC to AllMediaDesk
icon

First Programmatic Campaign
First Programmatic Campaign
icon
2018

2021

Data Management Platform
Data Management Platform
icon
2017

Media Planning with AI
Media Planning with AI
icon
2016

Spin-off
audio CC
Spin-off <br>audio CC
icon
2014

Technical Targeting for Online Audio
Technical Targeting for Online Audio
icon
2012

Net Reach for Online Audio
Net Reach for Online Audio
icon
2010

First Ad Server for Online Audio
First Ad Server for Online Audio
icon
2007